भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Nepali) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

empowerment

सशक्‍तिकरण

en bloc

सामूहिक रूपले

en masse

सामूहिक रूपले

en route

मार्गमा

enact

अधिनियम बनाउनु, कानून बनाउनु

enactment

अधिनियमन, अधिनियम बनाउनु

encash

(चेक) नगद भुक्‍तान, नगदीकरण

enclose

संलग्न गर्नु, सामेल गर्नु

encouragement

प्रोत्साहन दिनु, उत्साह दिनु, प्रेरित गर्नु

encroachment

अतिक्रमण, अनाधिकार-प्रवेश

encumbrance

भार, टन्टा, झन्झट

end product

अन्तिम उत्पाद

endorse

1. पृष्‍ठाङ्कन गर्नु 2. समर्थन गर्नु

endowment

स्थायी निधि, दान

energy

ऊर्जा

enforce

प्रवर्तन गराउनु, लागू गर्नु

engage

1. काममा लगाउनु, नियुक्त गर्नु 2. व्यस्त

enhancement

वृद्धि;बढाउनु, वृद्धि गर्नु

enjoin

आदेश दिनु

enquiry

जाँच, खोजतलाश

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App