भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Ho Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

< previous1234Next >

ଆଈ

ନାନା

ଆଈ

ଜିୟେଂ

ଆଈଶାଶୁ

ଜିଆଞ୍ଜହାନାର

ଆକାଶ

ରିମିଲ୍‍

ଆଖଡ଼ା

ଆକାଳା

ଆଖପାଖ

ଏନଜାପାଃ /ନେନ୍ଦାରଂ

ଆଖି

ମେଡ୍‍

ଆଖି

ମେଡ୍

ଆଖି କୋରଡ଼

ମେଡ଼ଦଳା/ମେଡ଼ ଉଣ୍ଡୁ

ଆଖି ଡୋଳା

ମେଡ୍‌ରାଜା

ଆଖି ପିତୁଳା

ମେଡ଼ହୋ

ଆଖିକଜ୍ଜଳ

ମେଡ଼କାଜଳା

ଆଖିପତା

ମେଡ୍‌କାଣ୍ଡମ୍‍/ମେଡ୍‌ରାପିଂ

ଆଖିବାଳ

ମେଡ଼ଇୟେଁଲ

ଆଖିମଇଳା

ମେଡ଼ ସିଲିଃ

ଆଖିର କଜଳ

ମେଡ କାଜଳା

ଆଖିର ମଇଳା

ମେଡ ସିଲିଃ

ଆଖୁ

ଗୁଉଳୁଦାରୁ

ଆଖୁ

ନଗଡ଼ ସିଂ

ଆଖୁ ଗଛ

ନଗଡ଼ସିଂ ଦାରୁ
< previous1234Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App