भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Ho Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

< previous12Next >

ଧଡ଼ି

ରାଙ୍ଗା

ଧଣ୍ଡ

ଡୁଣ୍ଡୁ/ଦୁଣ୍ଡୁ

ଧଣ୍ଡ

ଦୁଣ୍ଡୁ

ଧନାଗାର

ମୁରୁଇ

ଧନିଆଁ

ସଆନ୍‍ଆଆଃ

ଧନୀ

ମୁଣ୍ଡା/ନାଇକି

ଧନୀ

ମୁଣ୍ଡେ

ଧନୁ

ଆଃ

ଧନୁର୍ଦ୍ଧର

ଆଃ ସାର୍ ସାବନି/ଆଃ ସାବ୍‍ନିଃ

ଧନୁଶର

ସାର୍‍ଆଃସାର୍‍

ଧମନୀ

ନାଟିକେ ପୁଟୁଇ

ଧରମ ବାପା

ଆ’ଙ୍ଗା ଆପୁ

ଧରି

ସାବ୍

ଧର୍ମ

ଦରମ୍‍

ଧର୍ମପରାୟଣ

ଦରମ୍‍ ଦୁଉମ୍‍

ଧର୍ମଯାଜକ

ଦରମ୍‍ କାଜି ଏତେନିଃ

ଧର୍ମଶାଳା

ଜିରାଓ ଅଳାଃ

ଧଳା

ପୁଣ୍ଡି

ଧଳା

ପୁଣ୍ଡି

ଧଳା

ପୁଣ୍ଡି
< previous12Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App